Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2015/2016 nauczycielki przedszkola realizować będą innowację pedagogiczną pn. "Kolorowe - smaczne - zdrowe"w grupie dzieci 5-6 letnich
w oddziale IV.

Innowacja ma na celu kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania u dzieci i rodziców.
Zakłada realizację treści z zakresu edukacji prozdrowotnej zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dotyczących podstaw prawidłowego odżywiania się (w Obszarze 5: „Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci” – zagadnienie 1: „Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się”), podczas jednego lub dwóch zajęć w każdym miesiącu.

Zajęcia te będą się odbywać zgodnie z opracowanymi szczegółowymi scenariuszami, związanymi z różnymi kolorami, charakterystycznymi dla wybranych warzyw i owoców. W każdym scenariuszu znajdą się zadania i zabawy polegające na poznawaniu owoców, warzyw, itd., ich wartości odżywczych i znaczenia dla zdrowia człowieka, a także sposobów ich przetwarzania i zastosowania w codziennym żywieniu. Ponadto zajęcia obejmować będą również organizację warsztatów i zajęć kulinarnych.
Dodatkowo - w pierwszej lub trzeciej części „kolorowego” dnia zakłada się prowadzenie zabaw, gier i ćwiczeń utrwalających poznane wiadomości i kształtowane nawyki.

Przewidywane efekty innowacji to:
- zdobycie przez dzieci wiedzy nt. wybranych owoców i warzyw (krajowych
i egzotycznych) oraz ich roli w procesie odżywiania;
- uświadomienie dzieciom konieczności zdrowego odżywiania się, w tym codziennego
spożywania owoców i warzyw;
- wyrobienie nawyków dbałości o własne zdrowie;
- stosowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.Przedszkolowo.pl logo